Polen

Uniteam Poland er basert i Gdańsk, den polske hoved havnebyen og setet til noen av de viktigste transport-, skipsbyggings-, petrokjemiske- og kjemiske bedrifter i Polen.

Uniteam har mer enn 10 års  erfaring i å samarbeidemed polske ingeniører og spesialister. Imidlertid ble vedtaket om å åpne en filial i Gdańsk fattet i begynnelsen av 2013. Gdańsk er et sted som egner seg best for selskaper som opererer innen olje- og gassindustrien, og byen gir tilgang til kunnskap, dyktig personell, samt effektive transport- og logistikksentre, noe som forenkle  eksport til utenlandske markeder.

Som et resultat av den lett tilgjengelige beliggenheten og brede kontakter i den polske produksjonsindustrien, kan vi tilby sjø-, offshore-, karbon- og rustfrie containere direkte til markedet. Selskapet spesialiserer seg på  design og levering av offshore containere, moduler og baskets inklusive  løfteutstyr; Alt  er sertifisert i henhold til DNV 2.7-1, DNV 2.7-3, samt overflatebehandling i henhold til NORSOK M-501 til kundene i Europa.

 

Uniteam Poland har sitt eget Ingeniørkontor som spesialiserer seg i å løse tekniske problemer knyttet til design og bygging av stålcontainere for offshore, samt for alle andre industrier. Vårt ingeniørkontor tilbyr en effektiv ordrebehandling inkludert on- og offshore design og standard, samt høyt spesialiserte designtjenester.

Takket være det effektive samarbeidet med de største fabrikkene i Polen, kan vi tilby en rask og effektiv gjennomføring av kontrakter, levering av standard og ekstrautstyr, samt kvalitetskontroll. Videre, tar vi ansvar for logistikk og transportprosess, samt formalitetene knyttet til direkte eksport til våre kunder.