Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av kong Frederik II av Danmark og Norge. Det skjedde under Den nordiske sjuårskrig. Under denne krigen mellom Danmark-Norge og Sverige brente svenskene Sarpsborg, som kong Olav den hellige hadde grunnlagt i 1016.

Befolkningen i den nedbrente byen ønsket derfor å gjøre den nye byen mindre utsatt for fremtidige angrep. I 1569 ble så det nye navnet «Fredriksstad», oppkalt etter kongen, tatt i bruk etter det gamle «Sarpsborg». Derfor kan grunnleggelsen av Fredrikstad sees som en gjenreisning av Sarpsborg. Området Gleng, hvor den gamle byen hadde ligget, ble rettslig og administrativt lagt til Fredrikstad.

Forbindelsen til havet har alltid spilt en helt sentral rolle for Fredrikstad, med dens gunstige plassering i forhold til kontinentet. Skipsindustri og båtproduksjon har også satt spor etter seg, med Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) som et prominent eksempel. I dag er det racerbåtprodusenten Hydrolift som representerer byens maritime arv. Oljealderen satte inn i Norge på 1970-tallet, betød det en nedgang i den tradisjonelle industrisysselsettingen i Norge generelt og Østfold spesielt. Potensialet for videre fremtidig industriutvikling i Fredrikstad er imidlertid meget stort.

Uniteam Fredrikstad vil tilby det samme brede produktspekteret som både hovedkontoret på Skedsmokorset og avdelingene i Molde, Ålesund, Bergen, Haugesund og Stavanger gjør; container- og modulbaserte løsninger til bygg & anlegg, offentlig sektor, festivaler og industri.

Avdelingen ledes av Torstein Engh som har 25-års erfaring med salg og utleie av produktene nevnt over.

Kontakt Fredrikstad
Uniteam AS

Visiting address: Johnseveien 4 , 1628 Engelsviken , Norway
M: +47 90 87 18 86
fredrikstad@uniteam.com