HMS og Kvalitet

Høy kvalitet,fokus på HMS, samt respekt for miljøet er en viktig del av vår bedriftsfilosofi.

Les mer

Uniteams viktigste mål for prosjektet er: å oppnå nye standarder for utmerket helse, trygghet, sikkerhet og miljø. Dessuten setter vi vårt fokus på å designe, anskaffe, konstruere og tilby FTR-containere i samsvar med prosjektets krav for å sikre høy kvalitet, driftssikkerhet og produktivitet, samt for å sikre at prosjektet fullføres innenfor de angitte tidsrammer.

HSEQ - photo 1

Uniteam har innført et internt HMS-program, samt et effektivt kontroll- og opplæringssystem, som sikrer at reglene følges på tvers av hele organisasjonen. Både når det gjelder design og den daglige arbeid, prøver vi å følge standardene som sikrer sikkerhet både for oss og for potensielle brukere av våre produkter og tjenester.

HSEQ - photo 2
HSEQ - photo 3
HSEQ - photo 4

Helse og Sikkerhet

Vår målsetning  i forhold til person-  miljøskader og ulykker er er en 0-visjon.. Selskapet gjør sitt ytterste for å fremme sikkerhet på arbeidsplassen og oppnå  toppklasse i prosjektsytelse. Vi sikrer  samtidig  at våre underleverandører og partnere overholder sine lovpålagte oppgaver innen helse og sikkerhet.

Miljø

Nordmenn, som ingen annen nasjon, har mestret kunsten å leve i samsvar med naturen. Uniteams teammedlemmer har en rotfestet følelse av enhet med naturen og vet hvordan de kan dra nytte av det som naturen tilbyr. Både i hverdagen og på forretningsmessig nivå, prøver vi å følge regler for bedrifts- og miljøansvar. Det er derfor Uniteam og dets underleverandører streber kontinuerlig etter reduksjon av energiforbruket.

Kvalitet

Uniteam understreker viktigheten av kvalitet av sine produkter og tjenester. Alle våre løsninger oppfyller de internasjonale kriteriene for onshore og offshore bruk, samt de strengeste kriteriene for bruk av produkter i lave eller svært høye temperaturer under risiko for luftforurensning eller militære forhold. Et annet produkt som krever en bestemt tilnærming og faglig dyktighet er Uniteams skoler og barnehager av tre og stål.

 

Uniteam har innført et internt kvalitetssystem for å nå disse målene ved å kontrollere alle prosesser av prosjektgjennomføring. Opplegget gjenspeiler vurdering av de viktigste elementene knyttet til kvalitetsledelse av prosjekter og aktiviteter, ansvar, programmer, prosesser og prosedyrer som skal utføres og innføres under gjennomføring av prosjektet for å oppnå målene til både våre kunder og vårt selskap.