Velkommen til vår hjemmeside. Hvis du fortsetter å søke i og bruke denne siden, betyr det at du er aksepterer nedenstående retningslinjer for Personvern.

Lovverk

Electronic Business Regulations, Federal Data Protection Act, Telecommunication Services Protection Act, Telecommunication Services Act, Media Services State Treaty.

Ansvar

Den ansvarlige redaktør for hjemmesidens innhold er Uniteam Holding AS.

Vi gjennomgår og oppdaterer informasjoner på hjemmesiden på jevnlig basis. r Vi kan allikevel verken påta oss ansvar eller gi garntaier for for nøyaktigheten av opplysningene som oppgis. Opplysningene som presenteres på disse sidene erstatter ikke vår rådgiving. Vi forbeholder oss rett til å foreta uoppfordrete endringer, som følger også av tredjeparter (leverandører, produsenter), uten at disse tidligere ha vært publisert på vår nettside. Alle bestillinger er uten unntak underlagt generelle forretningsvilkår.

Innholdet kan endres uten varsel.

Personvernsbeskyttelse

Vår nettside kan bruke cookies til å overvåke søkepreferanser. Dersom du tillater cookies å bli brukt, kan dine personopplysninger lagres og brukes til våre forretningsformål. De mottatte e-postene og innholdsinformasjonene, også disse som er private, vil bli lagret for å behandle søkepreferanser og sende nyhetsbrev. Data blir ikke gjort tilgjengelig for tredjeparter.

Eksterne lenker

Vår hjemmeside kan inneholde eksterne lenker til tredjeparts nettsider. Disse gir mulighet for omadressering til det aktuelle selskapet eller institusjon. Uniteam er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettsidene. Denne erklæringen gjelder eksplisitt alle lenker inkludert deres videre omadressering.

Opphavsrett

Alle opplysninger, data, illustrasjoner, bilder og tekster som finnes på vår hjemmeside er underlagt opphavsrett. Det er forbudt å bruke dem tilr kommersielle formål uten skriftlig samtykke. Dette gjelder eksplisitt også videre elektronisk behandling selv i modifisert form, oversettelse eller lagring og behandling innen elektroniske systemer. Publikasjonsrett for vilkårlig bruk kan avtales skriftlig.

Reproduksjon/referering av merker og navn, varenavn, beskrivelser av varer osv., selv uten spesiell identifikasjon rettferdiggjør ikke antagelsen om at slike navn kan betraktes som frie i henhold til lov om varemerkebeskyttelse og derfor som tilgjengelige til alles disposisjon. De fungerer som selskapets betegnelse, produktpresentasjon eller beskrivelse av produkt og/eller produsent. Dette gjelder eksplisitt også personlige data og bilder som er publisert på hjemmesiden.