Lyft godkänd container

Uniteam erbjuder containrar till liftumper, frontömmande, baktömmande, och lyftgodkända containers för en trygg och säker hantering.

BM container