Glascontainrar

Uniteam Glascontainrar är utmärkta för tillfälliga utställningar. Standard för uthyrning är 20’ fot med glasvägg långsida. Uniteam kan även erbjuda skräddarsydda Glascontainrar som designas enligt dina önskemål. Lackering i önskad färg med logo etc.

20 fots Glascontainrar
10' glascontainer med jalusi
20 fots glascontainer 4 sidor
20 fot glas på två sidor
10 fots Glascontainer 10 fots Glascontainer 20 fots Glascontainer 2½ sida 20 fots Glascontainer 2½ sida 20 fots Glascontainer 2 sidor 20 fots Glascontainer 2 sidor 20 fots Glascontainer 1 sida 20 fots Glascontainer 1 sida 20 fots Glascontainer 3 sidor 20 fots Glascontainer 3 sidor
Specialcontainrar