Mobilt verkstadssystem

En mobil verkstad som kan sättas upp och drivas på avlägsna platser så att kunderna får ut önskad tjänst på sin flotta av lastbilar, bussar, personbilar, tunga maskiner och militärfordon.

Video: Mercedes Workshop Iraq

Mobilt Verksted system

Uniteam, together with Volvo Trucks, has developed a mobile workshop concept. Uniteam AB in Sweden has already delivered the workshop solution to Volvo Trucks, Renault Trucks, Hyundai, Zahid Tractor and others. The main market is Scandinavia, Africa, Eastern Europe and Middle east. The workshop can be delivered as a 2, 3 or 4 bay solution. With the 4 bay solutions it is possible to repair 8 trucks at the same time.

Some commercial projects in developing countries are so challenging that they demand tailor-made service solutions to keep trucks, vehicles and buses in operation. Mining in very remote areas or transport-intensive projects are just a few examples that require a tailor-made service setup.

The newly developed mobile workshop system consists of different modules which includes everything from service and lubrication to inventory, office modules, customer waiting area and reception. The workshops adhere to strict customer guidelines which mean customers do not have to worry about quality levels of a service and maintenance functions.

The greatest advantages of this system are that it is easy to build and mobile. It is easy for newly established importers to move their workshop to the place where it is most needed. At the same time, this self-sufficient system is ideal for the mining, military, oil and gas industries, for example, as they are frequently based in remote areas that are difficult to access.

All containers delivered are CSC-approved.

The building is separated from the containers, therefore the workshop is highly flexible. It is possible to have 6 pc. 20ft containers inside the workshop and to put more containers on top.

The standard setup is 5 containers: 1 workshop container, 1 lubrication container, 1 office-container, 1 spare part container and one 40-footcontainer divided into 3 rooms.

One of the workshops were delivered to Renault China as a turnkey project and Uniteam China took charge of this directly. Uniteam China built a large maintenance workshop in Xinjin Coal Mine, Ningxia Province, for servicing their 100 trucks. They spent one month installing an insulated roof structure of 25×25 meters, accommodation modules, canteen modules, sanitary container, maintenance container with crane, storage containers, office container and a generator container. It works as a self-contained maintenance workshop in a remote area running in a harsh environment.

Movie from workshop in Irak

Movie from workshop in Irak

Uniteam har tillsammans med Volvo Lastvagnar utvecklat ett mobilt verkstadskoncept. Uniteam AB i Sverige har levererat verkstadslösningar till Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Hyundai, Zahid Tractor och andra. Huvudmarknaden är Norden, Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Verkstäder levereras som 2-, 3- eller 4-Bay-lösning. Med en 4 Bay-lösning är det möjligt att reparera åtta lastbilar samtidigt.

En del kommersiella projekt i utvecklingsländer är så utmanande att de kräver skräddarsydda servicelösningar för att hålla lastbilar, bilar och bussar i drift. Gruvdrift i mycket avlägsna områden eller transportkrävande projekt är typexempel som kräver en skräddarsydd mobil lösning.

Den nyutvecklade mobila verkstad lösningen består av olika container och moduler som inkluderar allt från reparation, smörjning och oljebyten, reservdelar, lager, kontor, kundmottagning och reception.

De största fördelarna med detta system är att det är enkelt och snabbt att bygga, och det är flyttbart. Det är lätt för klienter att flytta verkstaden till platser med störst behov. Samtidigt är denna självförsörjande systemet idealiskt för till exempel gruv, militär, olje- och gasindustrin, eftersom de ofta baserade i avlägsna områden.

Alla Containrar levereras CSC godkända.

Byggnaden är fristående från containrarna och moduler vilket gör denna lösning mycket flexibel. Det är möjligt att ha 6 stycken 20 fots containrar inne i verkstaden. Det är även möjligt att sätta in flera containrar på varandra.

Standard layouten är fem containrar: 1st verkstadscontainer, 1st smörj container, 1st kontor container, 1st reservdels container, 1st 40 fot container indelad i 3 rum, generator rum, lager och omklädning.

Uniteam Kina har även levererat en Verkstad till Renault Kina. Verkstaden som levererades var en underhållsverkstad i Xinjin kolgruvan, som ligger i Ningxia provinsen, för att serva 100 lastbilar. En månads installationstid för isolerad takkonstruktion 25×25 meter, bostadsmoduler, matsalsmoduler, hygien container, service container med kran, lager container, kontors container och en generator container. Anläggningen är självförsörjande i ett avlägset område som verkar i ett hårt klimat och en tuff miljö.

 

Verkstadscontainrar