Verkstadscontainrar

20fot ISO-standard Verkstadscontainer

Uniteam Verkstad Containrar är utformade, tillverkade och certifierade enligt internationell standard. Enheten kan levereras i olika storlekar med certifierade fästanordningar, skåp, hyllor och annan utrustning, enligt kundens behov.

YTTERMÅTT (mm)
LÄNGDBREDDHÖJD
605824382591