Specialcontainrar

8fot Miljöcontainer

8fot Miljöcontainer
8fot Miljöcontainer

Uniteam containrar för farligt avfall och oljeutsläpp följer alla krav för behandling av sådant avfall och är avsedd för förvaring och transport av kemikalier och farligt innehåll. Containrar är stängda och säkrade, innan transport.

Uniteam erbjuder produkter i alla storlekar och utföranden, beroende på kundens behov och önskemål.

VIKT (kg)YTTERMÅTT (mm)
TARANYTTOLASTMGVLÄNGDBREDDHÖJD
100030004000244022002250