Modul Trähus

Modul Trähus

Uniteam är en av de största leverantörerna av modulära lösningar i trä i Norge.
I Sverige erbjuder vi tillfälliga modullösningar för uthyrning.

Kontakta oss

Modul Trähus

Bakåt Bostäder och lägenheter

Uniteam erbjuder ett brett utbud av olika typer av modulära trä byggnader och lägenheter. På begäran kan vi designa speciella konstruktioner och fasadlösningar anpassade till kundernas behov. Vi levererar även skräddarsydda “LLS Boenden”

Uniteam erbjuder anpassade Bostäder och lägenheter enligt specifika behov och krav:

  • Småhus
  • Motell
  • 4-Modul Hus
  • Stugor