Modul Trähus

Modul Trähus

Uniteam är en av de största leverantörerna av modulära lösningar i trä i Norge.
I Sverige erbjuder vi tillfälliga modullösningar för uthyrning.

Kontakta oss

Modul Trähus

Bakåt Kontor

Uniteam levererar nyckelfärdiga kontors och administrationsbyggnader i trämoduler. Uniteams moduler byggs samtidigt med markarbeten. Modulerna tillverkas inomhus och garanterar torr byggprocess. Olika fasader av trä och aluminium kan användas för att ge önskad funktion och design.