HSE och kvalitet

Hög kvalitet, fokus på HSE, och respekt för miljön är en viktig del av vår affärsfilosofi.

Läs mera

Uniteam har som ett viktigt mål för projektet att: nå nya standarder för kvalitet inom hälsa, säkerhet och miljöprestanda; designa, upphandla, bygga och tillhandahålla FTR enligt projektets krav för att säkerställa skapandet av en hög kvalitet, tillförlitlighet och produktivitet och slutföra projekt inom den angivna tidsplanen.

HSEQ - photo 1

Uniteam har innfört ett internt HSSE program, samt en effektiv styrning och utbildningsystem som säkrar att reglerna följs i hela organisationen. Både när det gäller design och dagligt arbete, ämnar vi följa de standarder som säkerställer trygghet för oss och de potentiella användare av våra produkter och tjänster.

HSEQ - photo 2
HSEQ - photo 3
HSEQ - photo 4

Hälsa och säkerhet

Vårt mål i förhållande till personskador och olyckor på miljön är 0-visionen. Företaget gör sitt yttersta för att främja säkerheten på arbetsplatsen och uppnå toppklass i projektprestanda. Vi ser också till att våra underleverantörer och partners att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter i hälsa och säkerhet.

Miljö

Svenskar, som ingen annan nation har bemästrat konsten att leva i harmoni med naturen. Uniteam gruppmedlemmar har en rotad känsla av enhet med naturen och vet hur de kan dra nytta av vad naturen erbjuder. Både i vardagen och på företagsnivå, ämnar vi att följa reglerna för företags och miljöansvar. Det är därför Uniteam och dess underleverantörer ständigt strävar efter minskad energiförbrukning.

Kvalitet

Uniteam betonar vikten av kvaliteten på sina produkter och tjänster. Alla våra lösningar uppfyller internationella kriterier för onshore och offshore samt de strängaste kriterier för användning av produkter i låga eller mycket höga temperaturer i föroreningsrisk eller militära förhållanden. En annan produkt som kräver en specifik strategi och akademisk excellens är Uniteam skolor och förskolor av trä och stål.

 

Uniteam har infört ett internt system för att uppnå dessa mål genom att kontrollera alla processer i projektgenomförandet. Programmet speglar bedömningen av de viktigaste delarna av förvaltningen av projekt och aktiviteter, ansvar, program, processer och rutiner kvalitet som skall utföras och införs under projektets genomförande för att uppnå målen i både våra kunder och vårt företag.