Mobilt Verkstadssystem

Mobilt Verkstadssystem

En mobil verkstad som kan sättas upp och drivas på avlägsna platser så att kunderna får ut önskad tjänst på sin flotta av lastbilar, bussar, personbilar, tunga maskiner och militärfordon.

Video: Mercedes Workshop Iraq

Kontakta oss

Mobilt Verkstadssystem

Bakåt Översikt

Uniteam har tillsammans med Volvo Lastvagnar utvecklat ett mobilt verkstadskoncept. Uniteam AB i Sverige har levererat verkstadslösningar till Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Hyundai, Zahid Tractor och andra. Huvudmarknaden är Norden, Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Verkstäder levereras som 2-, 3- eller 4-Bay-lösning. Med en 4 Bay-lösning är det möjligt att reparera åtta lastbilar samtidigt.

En del kommersiella projekt i utvecklingsländer är så utmanande att de kräver skräddarsydda servicelösningar för att hålla lastbilar, bilar och bussar i drift. Gruvdrift i mycket avlägsna områden eller transportkrävande projekt är typexempel som kräver en skräddarsydd mobil lösning.

Den nyutvecklade mobila verkstad lösningen består av olika container och moduler som inkluderar allt från reparation, smörjning och oljebyten, reservdelar, lager, kontor, kundmottagning och reception.

De största fördelarna med detta system är att det är enkelt och snabbt att bygga, och det är flyttbart. Det är lätt för klienter att flytta verkstaden till platser med störst behov. Samtidigt är denna självförsörjande systemet idealiskt för till exempel gruv, militär, olje- och gasindustrin, eftersom de ofta baserade i avlägsna områden.

Alla Containrar levereras CSC godkända.

Byggnaden är fristående från containrarna och moduler vilket gör denna lösning mycket flexibel. Det är möjligt att ha 6 stycken 20 fots containrar inne i verkstaden. Det är även möjligt att sätta in flera containrar på varandra.

Standard layouten är fem containrar: 1st verkstadscontainer, 1st smörj container, 1st kontor container, 1st reservdels container, 1st 40 fot container indelad i 3 rum, generator rum, lager och omklädning.

Uniteam Kina har även levererat en Verkstad till Renault Kina. Verkstaden som levererades var en underhållsverkstad i Xinjin kolgruvan, som ligger i Ningxia provinsen, för att serva 100 lastbilar. En månads installationstid för isolerad takkonstruktion 25×25 meter, bostadsmoduler, matsalsmoduler, hygien container, service container med kran, lager container, kontors container och en generator container. Anläggningen är självförsörjande i ett avlägset område som verkar i ett hårt klimat och en tuff miljö.