Upphandlingsguide för moduler

6 maj 2019

Nu släpps den nya upphandlingsguiden för moduler. Guiden är framtagen av beställare, jurister och leverantörer.  Det är upphandling 24  som ligger bakom arbetet med guiden som är till för att underlätta för beställare att hitta rätt i upphandlingsdjungeln. 

Uniteam AB är en av tre leverantörer som hjälpt till i detta arbete att sammanställa en guide för moduler, de två andra modulaktörerna som medverkat är är Indus och Expandia.

Denna gudie är framtagen av upphandlare, jurister och leverantörer för att underlätta kommande modulupphandlingar. Ni kommer att finna praktiska tips och exempel på genomförda upphandlingar.
Vi hoppas att ni kommer att få några nya tankar och idéer inför era kommande upphandlingar.

Ladda ner ditt exemplar här!

Upphandlingsguide moduler

Vid frågor kontakta
Kristian Grimsbo, +46 702 390 472, kristian.grimsbo@uniteam.com

Publicerat: 2019-05-06

Läs mera